GINOP-1.2.8-20 – mikro-, kis- és középvállalkozások részére

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása  GINOP-1.2.8-20


Közép-magyarországi régió: VEKOP-1.2.6-20

Vállalkozások számára kiírt pályázat max. 70% vissza nem térítendő támogatással. Ez egy speciális támogatás, ahol a pályázó első körben visszatérítendő támogatásban részesül és a támogatott projekt megfelelő teljesítése esetén az egy éves fenntartási időszakot követően részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatássá alakítható.  Pályázható 2020. május 29-2020. november 2. Kötelező vállalás: 90%-os foglalkoztatás megtartás.

A támogatás összege 5 millió – 153,5 millió Ft

A támogatás összegét a 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:

 • 5-9 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott
 • 10-49 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10. főtől
 • 50-249 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10-től a 49. főig, és 500 ezer Ft/alkalmazott az 50. főtől

Keretösszegek:

Budapesten és Pest megyében: 18.816 milliárd Ft, azaz várhatóan 750-1000 támogatott pályázat

Pest megyén kívül: 33.3 milliárd Ft, azaz várhatóan 1300-1600 támogatott pályázat

A pályázat célja:

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • új eszközök, gépek beszerzése
 • új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása (ide tartozik az automatizált termelési rendszerek, gyártási technológiák, folyamatautomatizálási eszközök és szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztése, a robottechnológia alkalmazása és az intelligens gyártás megoldások beszerzése)

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • információs technológia-fejlesztés
 • új eszközök, gépek, technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how és immateriális javak beszerzése
 • a vállalkozói tevékenységgel összefüggő ingatlannal kapcsolatos beruházás – bővítés, átalakítás, korszerűsítés
 • tanácsadási szolgáltatások igénybevétele
 • a vállalat és a munkavállalók fejlődéséhez szükséges képzés
 • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása gazdasági-termelési folyamatok esetén
 • általános rezsi költségek
 • ingatlan bérlés
 • forgóeszköz vásárlás

Nem támogatható tevékenységek:

Az eddig felsorolt tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, kiváltképp:

 • dohány és dohánytermékek gyártása, feldolgozása és forgalmazása
 • bányászati tevékenység
 • kokszgyártás; vegyi anyag, termék gyártása
 • vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása
 • hajógyártás vagy szabadidő-, sporthajó gyártása
 • ipari gép, berendezés, eszköz javítása, üzembe helyezése
 • mezőgazdasági termelés, ugyanakkor nincs kizárva az a feldolgozással kapcsolatos beruházás, amelynek eredményeként a feldolgozott termék nem minősül mezőgazdasági terméknek.
 • szálláshely és/vagy fürdőfejlesztés
 • épületenergetikai fejlesztés akkor, ha az ingatlan a kérelem benyújtásakor lakáscélú ingatlannak minősül és lakhatás célú fejlesztés valósulna meg
 • jövedelemszerzésre irányuló napelemes rendszerek telepítése
 • meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése
 • továbbá a napelem, ha palafedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre.
 • meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése

Nem támogatható az a vállalkozás ahol:

 • A vállalkozás jogerős végzéssel elrendelt, felszámolás, csődeljárás vagy végelszámolás, vagy egyéb – a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll.
 • Az elszámolható költségek meghaladják legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt.
 • A vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül.
 • A vállalkozás fejlesztési igénye mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos beruházásokra irányul, ugyanakkor nincs kizárva az a feldolgozással kapcsolatos beruházás, amelynek eredményeként a feldolgozott termék nem minősül mezőgazdasági terméknek.
 • december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült.
 • A Magyar Multi Program II., III. vagy IV. felhívások keretében támogatási kérelmet nyújtott be.
 • A megvalósulási helyszín 2020. április 30-a után került bejegyzésre.
 • A megvalósulási helyszín nem alkalmas a projekt megvalósítására.
 • A támogatást igénylő több megvalósítási helyszínt jelöl meg.
 • A megvásárolt eszközök együttesen sem alkalmasak termelő tevékenység végzésére.

 

Korlátok:

Költségtípusok Minimális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%) Minimális elszámolható költség összege (Ft) Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%) Maximális elszámolható költség összege (Ft)
Új eszközök beszerzésének költsége 20 % egyenként minimum nettó 200.000 Ft/eszköz
Információs technológia-fejlesztés egyenként minimum nettó 100.000 Ft/ hardver eszköz 50 % a felhívás 3.4.1.1 s) pontja szerint
Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségeik 20 %
A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás (kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés) 50 % felhívás 3.4.1.1 q) pontja szerint

 

Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele 20 % a felhívás 3.4.1.1 o) pontja szerint
Képzés 20 % a felhívás 3.4.1.1 p) pontja szerint
Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával 50 % a felhívás 3.4.1.1 r) pontja szerint

 

Általános (rezsi) költségek 1 %
Ingatlan bérleti díj

 

10 % a felhívás 3.4.1.1 n) pontja szerint
Forgóeszközök

 


Fajlagos költség korlátok szigetelésre, nyílászáró cserére, gépészeti, világítás korszerűsítésre.

Minimum 5 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítésére igényelhető támogatás. A napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten 15 kWp névleges teljesítményig a nettó 400.000 Ft/kWp, 50 kWp névleges teljesítményig a nettó 337.000 Ft/kWp értéket, 50 kWp névleges teljesítmény felett a nettó 300.000 Ft/kWp értéket